Chính sách thanh toán

Khi mua hàng, Khách hàng có thể lựa chọn một trong hai cách thức thanh toán sau:

+ Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt khi nhận hàng (COD)

+ Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng chỉ định trước khi nhận hàng: việc thanh toán được thực hiện sau khi Khách hàng xác nhận đơn hàng và theo hướng dẫn của bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

X